Loading...
Bedriftsintern hjelp til konflikthåndtering2018-06-18T17:21:09+01:00

Bedriftsintern hjelp til konflikthåndtering

Opplever du krevende relasjoner, fastlåste situasjoner, eller vedvarende konflikter på din arbeidsplass? Sunne Organisasjoner tilbyr hjelp til bedriftsintern konflikthåndtering, og/eller hjelp til å bygge gode strukturer og beredskapsrutiner for både forebygging og håndtering av konflikter på en konstruktiv måte. Vi kan bistå ledere, medarbeidere, en avdeling, eller i konflikter mellom avdelinger.

  • Hva handler konflikten egentlig om?
  • Hvem «eier» konflikten?
  • Hva kan bidra til å dempe konfliktnivået?
  • (Når) skal noen intervenere, og hvem bør isåfall involveres?
  • Hvordan sikre en rettferdig prosess?
  • Er det organisatoriske og/eller menneskelige årsaker til konflikten?
  • Hvilken rolle bør verneombud og/eller tillitsvalgte spille?
  • Hva slags spilleregler gjelder for ansatte og ledere i bedriften?
  • Hva kan skape god samhandlingskultur i din virksomhet?
  • Hvordan ser mulige løsninger ut?

Som en nøytral tredjepart søker vi vinn-vinn-løsninger, samt ansvarliggjøring av de involverte. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om situasjonen på din arbeidsplass.

Målgruppe: 
Ledere, ledergrupper, medarbeidere, verneombud, og tillitsvalgte som opplever belastende samarbeidsrelasjoner.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale