Loading...
Bøker og faglitteratur2018-06-18T17:22:01+01:00

Bøker og faglitteratur

(Anmeldelser av bøkene kommer etterhvert)

Bøker:

Marshall B. Rosenberg – Nonviolent Communication (På norsk: Ikkevoldskommunikasjon)

Ike Lasater – Words that Work in Business

Halvor Nordby – Konflikthåndtering for Ledere

Hans Morten Skivik – Konflikter på Jobben: Løsning og Læring

Anne M. Lystad – Håndbok i Konflikthåndtering

Stefan Yudofsky – Fatal Flaws: Navigating Destructive Relationship with People with Disorders of Personality and Character.

Grethe Nordhelle – Høykonflikt: Utvidet Forståelse og Håndtering via Mekling

Hanne Heen og Robert H. Salomon (red.) – Varme Konflikter i Arbeidslivet: Organisatoriske Perspektiver og Håndteringsmetoder.

Jan Atle Andersen – Folkeskikk og Uskikk på Jobben: Konfliktbehandling på Arbeidsplassen

Ståle Einarsen & Harald Pedersen – Håndtering av Konflikter og Trakasering i Arbeidslivet

Bernhard Meyer – The Dynamics of Conflict

Fagartikler: