Loading...
E-læringskurs i konflikthåndtering2018-08-17T13:35:48+01:00

E-læringskurs i konflikthåndtering

Modul 1 – online

!!KURS UNDER UTVIKLING!!

E-læringskurset er under utvikling, og tilsvarer modul 1, men er 100% nettbasert. Forsøker du å unngå konflikter, gå rett i strupen på motparten, eller klarer du å finne gode kompromisser?

Når vi møter konflikter, kan det oppstå en rekke spørsmål:

  • Hva kan bidra til å eskalere eller dempe konflikter?
  • Hva er saklig uenighet og hva er personkonflikt?
  • Hvem skal jeg involvere?
  • Hvordan sikre en rettferdig prosess?
  • Er det organisatoriske eller menneskelige årsaker til konflikten?
  • Hva trenger jeg – hva er mine behov i dette?
  • I hvilken grad forstår jeg de(n) andres behov og ønsker?
  • Hvordan påvirker min væremåte konflikter jeg kommer i?

E-læringskurset tar utgangspunkt i anerkjente fagfolk, særlig Marshall Rosenberg, som er far til den mye brukte metoden Anerkjennende kommunikasjon. Metoden er enkel å forstå og effektiv i bruk, men krever øvelse for å omsette til praksis. Du vil også gjøre en Thomas & Kilman-test for å kartlegge din konfliktstil.

Målgruppe
: Ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper, men motivasjon til å lære mer om konflikthåndtering.
Kursform
: Modulen er nettbasert, og tilsvarer modul 1 – konflikthåndtering på arbeidsplassen.

MELD DIN INTERESSE