Loading...
Hjelp til konflikthåndtering2018-06-18T17:20:50+01:00

Bedriftsintern hjelp til konflikthåndtering

Sunne Organisasjoner tilbyr hjelp til bedriftsintern konflikthåndtering, og/eller hjelp til å bygge gode strukturer og beredskapsrutiner for både forebygging og håndtering av konflikter på en konstruktiv måte.

Les mer

Individuell hjelp til deg som står i konflikt

Sunne Organisasjoner tilbyr veiledning og konsulenthjelp til deg som står i konflikt, enten du er medarbeider, leder, eller verneombud/tillitsvalgt. Det kan være samtaler (live eller pr. telefon) der vi veileder deg i hvordan du kan håndtere konflikten du står i, eller eventuell mekling mellom parter som er villige til å snakke sammen.

Les mer