Loading...
Individuell hjelp til deg som står i konflikt2018-06-18T12:19:55+01:00

Individuell hjelp til deg som står i konflikt

Opplever du krevende relasjoner, fastlåste situasjoner, eller vedvarende konflikter på arbeidsplassen? Sunne Organisasjoner tilbyr veiledning og konsulenthjelp til deg som står i konflikt, enten du er medarbeider, leder, eller verneombud/tillitsvalgt. Det kan være samtaler (live eller pr. telefon) der vi veileder deg i hvordan du kan håndtere konflikten du står i, eller eventuell mekling mellom parter som er villige til å snakke sammen. Der våre åpne kurs gir en mer generell innføring, kan konsulenthjelp spisses mer inn mot din konkrete konflikt.

  • Hva handler konflikten om?
  • Hvordan kan jeg uttrykke meg på måter som øker motpartens forståelse for mine behov?
  • Hvordan påvirker min væremåte måten jeg møter konflikten på?
  • I hvilken grad forstår jeg motpartens behov?
  • Hvor og når skal jeg evt. ta opp konflikten, og med hvem?
  • Når bør jeg involvere verneombud eller ledelse?
  • Hvordan møter jeg hersketeknikker og «vanskelige» kollegaer?
  • Når bør jeg trekke meg ut av en konflikt?
  • Hva er viktig for meg – mål, prosess, eller andre ting?Hvordan ser mulige løsninger ut?

I veiledningen får du individuell oppfølging, der vi tilbyr konkrete verktøy for deg i prosessen og finner frem til gode måter for deg å møte konflikten på. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om mulig veiledning og sparring.

Målgruppe
: Ledere, medarbeidere, verneombud, og tillitsvalgte som opplever belastende samarbeidsrelasjoner.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale