Konflikthåndtering (bedriftsinternt)2018-12-04T12:55:20+02:00

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Bedriftsinternt

Opplever dere krevende relasjoner, fastlåste situasjoner, og mangelfull kommunikasjon på arbeidsplassen? Dette går ut over både trivsel og produktivitet. Vi tilbyr bedriftsinterne workshops som sikrer felles forståelse og praksis rundt kommunikasjon og håndtering av konflikter.

Når vi møter konflikter, kan det oppstå en rekke spørsmål:

  • Hva kan bidra til å eskalere eller dempe konflikter?
  • Hva er saklig uenighet og hva er personkonflikt?
  • Hvem skal jeg involvere?
  • Hvordan sikre en rettferdig prosess?
  • Er det organisatoriske eller menneskelige årsaker til konflikten?
  • Hva trenger jeg – hva er mine behov i dette?
  • I hvilken grad forstår jeg de(n) andres behov og ønsker?
  • Hva slags konfliktstil har jeg, og hvordan påvirker min væremåte konflikter jeg kommer i?
  • Hva slags konfliktstil har motparten, og hvordan møter jeg dette best mulig?

Sunne Organisasjoner har utviklet opplegg som gir grunnlag for gode løsninger – for begge/alle parter. Vi tar utgangspunkt i anerkjente fagfolk, særlig Marshall Rosenberg, som er far til den mye brukte metoden Anerkjennende kommunikasjon. Metoden er enkel å forstå og effektiv i bruk, men krever øvelse for å omsette til praksis. Vi bruker også en personlig test (Style Matters) for å kartlegge hvilke konfliktstiler de ansatte bruker mest (og minst), og ser hvordan det kan påvirke deres konflikthåndtering. På kurset vil dere også få mulighet til å gjøre øvelser og tenke høyt rundt en konflikt som er aktuell for deg.

Målgruppe
: Grupper, avdelinger, ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte.

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper, men motivasjon til å lære mer om konflikthåndtering.

Kursform: 
Etter avtale. Vi anbefaler to-tre kortere samlinger, slik at vi skaper læring over tid. Kan tilpasses etter behov.

Fyldig kurshefte følger med, der det også inngår nyttige tester og refleksjonsoppgaver.

Kurset er et samarbeid mellom Sunne organisasjoner og HMS Norge.

Når: Dette kurset kjøres bedriftsinternt. Ta kontakt.

Hvor: Enten på din arbeidsplass, eller i Sporveisgaten 37, Oslo.

Kursavgift: Pris etter avtale.

For mer informasjon: jorgen@sunneorg.no

Meld din interesse

Bli bedre til å mestre konflikter.