Konflikthåndtering (fordypning)2018-12-04T14:09:15+02:00

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Fordypning

Kurset er for deg som tidligere har deltatt på kurs hos oss, eller tatt e-læringskurset. Der grunnkursene legger mest vekt på forståelse av konflikters anatomi og hvordan ulike konfliktstiler spiller inn, har fordypningskurset et større fokus på øvelser og praksis. Vi søker å bringe kunnskapen fra hode, og ned i ryggmargen.

  • Hvordan forholde seg til narsissister og psykopater?
  • Hvordan formulere seg så andre forstår mine behov?
  • Hvordan kommunisere på en måte som både er selvhevdende og empatisk?
  • Hvordan opplever andre min kommunikasjon?
  • Hvordan respondere på andres bebreidende og aggressiv kommunikasjon?
  • Hvordan forholde seg til mobbing?
  • Hvordan møter vi hersketeknikker?
  • Hvordan spiller kroppsspråk og stemmebruk inn?

I denne modulen fokuserer vi på å få Marshal Rosenberg’s Anerkjennende kommunikasjon litt mer «under huden» og hvordan metoden kan brukes mindre «skjematisk». Vi går også dypere inn i hvordan vi konstruktivt kan møte motstand, bebreidende kommunikasjon, og hersketeknikker.

Målgruppe
: Ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte

Forkunnskaper: Tidligere deltatt på kurs hos Sunne Organisasjoner, samt motivasjon til å lære mer om konflikthåndtering.

Kursform
: Kurset går over én dag, og varierer mellom innlegg, dialog, og øvelser. Prisen inkluderer også en telefonkonsultasjon i etterkant av kurset (dersom ønskelig).
Fyldig kurshefte følger med, der det også inngår nyttige tester og refleksjonsoppgaver.
Kurset er et samarbeid mellom Sunne organisasjoner og HMS Norge.

Når: På forespørsel

Hvor: Sentralt i Oslo

Kursavgift: Pris kommer. (50 % for studenter og arbeidssøkende).

For mer info: jorgen@sunneorg.no

MELD DIN INTERESSE

Bli bedre til å mestre konflikter.