Konflikthåndtering for ledere2019-01-24T14:43:55+00:00

Konflikthåndtering for ledere

– og deg som vil hjelpe andre å håndtere sine konflikter

Konflikter på arbeidsplassen er en kilde til økt sykefravær, turnover, og produktivitetslekkasjer, som koster norske bedrifter store beløp hvert år. Det kan være konflikt mellom ansatte/avdelinger, konflikter mellom ledere og ansatte, og konflikter internt i ledelsen. Lederes ansvar er å håndtere konflikter til både virksomhetens og de ansattes beste.

 • På hvilket stadie i en gryende konflikt bør ledelsen (evt.) intervenere?
 • (Hvordan) påvirker konflikten bedriftens produktivitet?
 • Hvem «eier» konflikten?
 • Hva handler konflikten om?
 • Uenighet om mål/midler? Roller/posisjon? Verdier? Personlig væremåte?
 • Hvordan hindre at konflikten eksalerer?
 • Hva slags rutiner har ledelsen for håndtering av konflikter på arbeidsplassen?
 • Hvilken rolle bør verneombud og/eller tillitsvalgte spille?
 • Hva slags spilleregler gjelder for ansatte og ledere i bedriften?
 • Hva skaper god samhandlingskultur i en bedrift?
 • Når kan det være nyttig å involvere en nøytral tredjepart?
 • I hvilken grad er konflikten knyttet til uklare roller og ressursfordeling?

Kurset gir en grundig innføring i hvordan ledere og ledergrupper konstruktivt kan håndtere konflikter med og mellom medarbeidere, perspektiver på lederens rolle og ansvar, og konkrete verktøy for å skape en sunn samhandlingskultur og et godt beredskapssystem for eventuelle konflikter.

Målgruppe
: Ledere, verneombud, tillitsvalgte, HR, BHT, og deg som bistår andre i å håndtere sine konflikter på arbeidsplassen.

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper, men motivasjon til å lære mer om konflikthåndtering.

Kursform:
 Kurset har én kursdag. Fyldig kurshefte følger med, der det også inngår nyttige tester og refleksjonsoppgaver. Kurset er et samarbeid mellom Sunne organisasjoner og HMS Norge.

Når: 5. Mars 2019.

Kursavgift: 3.400.

Sted: Sentralt i Oslo.

For mer info: jorgen@sunneorg.no

Meld deg på kurs

Bli bedre til å mestre konflikter.