Konflikthåndtering for ledere2019-03-04T17:13:23+02:00

Kurs for ledere:

– Hvordan håndtere krevende relasjoner og sviktende kommunikasjon på arbeidsplassen?

Opplever du fastlåste situasjoner og vedvarende gnisninger på arbeidsplassen? Konflikter er en kilde til økt sykefravær, turnover, og produktivitetslekkasjer, som koster norske bedrifter store beløp hvert år. Lederes ansvar er å håndtere konflikter til både virksomhetens og de ansattes beste.

  • På hvilket stadie i en gryende konflikt bør ledelsen (evt.) intervenere?
  • Hvem «eier» konflikten?
  • Hva handler konflikten om?
  • Hvordan hindre at konflikten eskalerer?
  • Hvordan kommunisere både anerkjennende og effektivt i konflikter?
  • Hvordan veilede andre i møte med sine konflikter?
  • Hva slags rutiner har ledelsen for håndtering av konflikter på arbeidsplassen?
  • Hvilken rolle bør verneombud og/eller tillitsvalgte spille?
  • Hva slags spilleregler gjelder for ansatte og ledere i bedriften?
  • Når kan det være nyttig å involvere en nøytral tredjepart?

Kurset gir en grundig innføring i hvordan ledere og ledergrupper konstruktivt kan håndtere konflikter med og mellom medarbeidere, perspektiver på lederens rolle og ansvar, og konkrete verktøy for å skape en sunn samhandlingskultur og et godt beredskapssystem for eventuelle konflikter.

Målgruppe
: Ledere, verneombud, tillitsvalgte, HR, BHT, og deg som bistår andre i å håndtere sine konflikter på arbeidsplassen.

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper, men motivasjon til å lære mer om konflikthåndtering.

Kursform:
 Kurset har én kursdag. Fyldig kurshefte følger med, der det også inngår nyttige tester og refleksjonsoppgaver. Kurset er et samarbeid mellom Sunne organisasjoner og HMS Norge.

Når: 8. Mai 2019.

Kursavgift: 3.400.

Sted: Sentralt i Oslo.

For mer info: jorgen@sunneorg.no

Meld deg på kurs

Bli bedre til å mestre konflikter.