Loading...
Test din konfliktstil2018-09-13T16:51:42+01:00

Test din konfliktstil

NB! Denne testen er inkludert dersom du tar modul 1 eller e-læringskurset. Om du ønsker å ta testen separat, kan du klikke på den grønne knappen nederst på siden.

Hvordan påvirker din konfliktstil de konflikter du havner i? Vår væremåte (form) påvirker som regel konflikter mer enn meningsforskjeller (innhold). Denne testen kan bidra til å synliggjøre dine foretrukne og minst brukte konfliktstiler, og samtidig gi innsikt i hvordan andre møter konflikter. Modellen er psykometrisk valid, og tar utgangspunkt i to akser som særlig påvirker hvordan vi møter konflikt; i hvilken grad vi er selvhevdende eller ikke (egeninteresse), og i hvilken grad vi er relasjonsorienterte (samarbeidsvilje). Slik får vi fem grunnleggende konfliktstiler:

  • Unnvikende (Avoiding)
  • Tilpassende (Harmonizing)
  • Konkurrerende/Selvhevdende (Directing)
  • Problemløsende (Cooperating)
  • Kompromissvillig (Compromising)

Testen til ’Thomas & Kilman’ er mer kjent enn ’Styles Matters’, men begge bygger på ideen om fem stiler plassert langs de to aksene ‘relasjon’ og ‘agenda/egennytte’ (Mouton/Blake-aksen). Vi foretrekker Styles Matter-testen fordi den gir en nyansert og individualisert tilbakemelding, samt at testen indikerer hvordan konfliktstilene våre kan endre seg når konflikten blir emosjonelt intensivert.

Du får testen inkludert i modul 1, eller e-læringskurset. Ønsker du å ta testen separat, kan det gjøres HER!

Målgruppe
: Ledere, ansatte, studenter og privatpersoner.
Forkunnskaper: 
Ingen utover ønsket om å forstå sin egen (og andres) konfliktstil bedre.
Format og tid
: Testen gjøres på nett, og tar ca. 12-15 minutter å gjennomføre.

TEST DIN KONFLIKTSTIL HER

Bli bedre til å mestre konflikter.